Å bistå Granberg med suksess innenfor forsyningskjeden gjennom automatisering

Granberg er en anerkjent grossist spesialisert på industriell håndbeskyttelse og personlig verneutstyr (PPE)-produkter. Med en arv som strekker seg over 60 år betjener Granberg store og små distributører innen ulike industrier som olje og gass, hotell- og restaurantbransjen, matvareproduksjon, helsevesen og bygg. De har brukt AGR siden 2018 for å bistå med automatisering av deres forsyningskjede.

‘'Vår IT-leder sa det var første gang i hans karriere at han hadde opplevd at en programvareleverandør leverte til rett tid og i samsvar med budsjettet."

-   Fredrik Gilsvik, Senior Supply Chain Analyst.

Utfordringen

  • Uforutsigbarhet i forsyningskjeden
  • Lagerutfordringer
  • Begrensninger i det forrige systemet
  • Begrenset kundestøtte

Resultatet

  • Sunn likviditet og kostnadseffektivitet
  • Bedre oversikt over endringer i forsyningskjeden
  • Synlighet av overlagre
  • Bedre servicenivåer

‘'Systemet er brukervennlig og er raskt å lære for nye medarbeidere i selskapet. I tillegg gjør det det lettere for oss å få en bedre oversikt over hvordan endringer i etterspørselen eller lenger opp i forsyningskjeden påvirker beholdningsnivåene våre.’

-   Fredrik Gilsvik, Senior Supply Chain Analyst.

AGR viste seg uvurderlig for Granberg da pandemien traff i 2020. Ved å bruke AGRs grunnleggende plan kunne de forutsi økninger i etterspørselen etter medisinske produkter og sikre essensielle varer til rimelige priser før markedet opplevde betydelig inflasjon. AGRs kontinuerlige støtte gjorde det mulig for Granberg å håndtere lagerrisiko effektivt ved å implementere nødvendige buffere midt i forsyningskjedeavbrudd.

AGR's planleggingsverktøy spilte en betydelig rolle i å styrke selskapets bunnlinje. En bedre forståelse av endringer i forsyningskjeden og deres effekter på produksjonen styrket Granberg. De datadrevne innsiktene i AGR-systemet gjorde det mulig for Granberg raskt å oppdage avvik i salget, noe som førte til forbedrede servicenivåer gjennom strategiske justeringer i innkjøpsmønstre.

Granberg anbefaler varmt AGR til selskaper som søker bedre forsyningskjedehåndtering. AGR forenkler prosessen med å oppnå omfattende oversikt og kontroll over hele forsyningskjeden.

Granbergs suksesshistorie med AGR illustrerer kraften i en innovativ løsning for forsyningskjeden. Med forbedret synlighet, effektiviserte prosesser og datadrevne beslutninger stod Granberg sterkere enn noensinne midt i utfordrende tider og er klar til å takle fremtidige bestrebelser med tillit.

Se den fullstendige videoen og hør alt det Fredrik hadde å si her:

Customer Success Stories - Assisting Granberg Automating Supply Chain Success with AGR - YouTube