Forbedring av omsetningsforhold i detaljhandelen

Olís er en av de 20 største selskapene på Island og betjener kundene med drivstoff og relaterte produkter i selskapets forbrukermarkeder. De implementerer for øyeblikket systemet i alle deres utsalgssteder."

Founded
1927

Utfordringen

  • Innkjøp ble tidligere gjort basert på min/maks-parametere som måtte justeres manuelt
  • Før implementeringen av AGR brukte Olís for mye tid på å administrere over 10 000 varenumre (SKUs)
  • Lagerbeholdningen var for høy, og servicegraden kunne enkelt forbedres

Resultatet

  • 30% økning i omsetningsforholdene
  • Tidsbesparelse i innkjøpsprosessen.
  • Økt servicegrad
  • Økt lederoversikt
  • Mer likviditet for bedriften

"AGR har hjulpet oss med å øke omsetningsforholdene med 30% og forbedre servicegraden samtidig som arbeidet i kjøpsprosessen er minimert. Vi implementerer for øyeblikket systemet i alle våre utsalgssteder."

Sigurdur K. Pálsson, Purchasing Manager, Olís Ltd.

Olís er en av Islands største bedrifter, og betjener kundene med drivstoff og relaterte produkter. Olís driver over 60 servicestasjoner over hele landet. I tillegg til tradisjonelle varer for kjøretøyer, har butikkene også varme og kalde snacks, kjølevarer, drikkevarer, rengjøringsprodukter, leker og varer som trengs på reise. Totalt administreres over 10 000 varenumre (SKUs) av Olís i flere distribusjons- og servicetjenestesentre. Varer distribueres daglig til over 60 servicestasjoner rundt om på Island. Før implementeringen av AGR hadde Olís gjort etterspørsels- og lagerplanlegging med et DOS-basert ERP-system. Prognoser var basert på gjennomsnittlige salgstall fra tidligere perioder, og sikkerhetslager ble bestemt ved å bruke ukentlige salgstall.

Olís valgte å investere i AGR for å forbedre prosedyrene for etterspørsel og innkjøp. "Vi bestemte oss for å kjøpe systemet etter nøye vurdering av dets potensielle fordeler. Det var klart for oss at AGR ville dramatisk forbedre innkjøpsprosedyrene våre. AGRs gode rykte hjalp oss også i kjøpsprosessen," sier Sigurður K. Pálsson, Purchasing Manager.

Automatisering av oppgaver for lagerplanlegging

AGR er implementert i Olís distribusjonssentre. Den velger automatisk den best egnede prognosemetoden og genererer automatisk ordreforslag. Tidskrevende oppgaver er eliminert fra bestillingsprosessen. Det som tidligere tok dager, tar nå bare timer. Unntaksrapporter gir spesiell oppmerksomhet til ekstraordinære varer.

Enklere implementering av Microsoft Dynamics Nav

Olís skiftet nylig sitt ERP-system fra det gamle DOS-baserte systemet til MS Dynamics Nav. Historiske data var allerede til stede i AGRs database, noe som betydde at det nye ERP-systemet kunne starte fra bunnen av uten å gjennomgå den tidkrevende prosessen med å kartlegge data.

Fordeler og neste steg

"Vi har vært ekstremt fornøyde med resultatene, og vi implementerer for øyeblikket systemet i alle våre servicestasjoner. AGR har hjulpet oss med å forbedre omsetningsforholdene med 30%, øke servicegraden og spare verdifull tid i kjøpsprosessen," sier Sigurður K. Pálsson, Purchasing Manager.