Thermex Ventilasjonssystemer Velger AGR

Etablert i 1958 designer og utvikler Thermex ventilasjonssystemer for både hjemme- og kommersiell bruk. I dag tilbyr selskapet det bredeste utvalget av ventilasjonssystemer i Danmark, og produktene deres er tilgjengelige over hele landet i over 900 butikker som selger hvitevarer og nye kjøkken.

Founded
1958

Utfordringen

  • Komplisert innkjøpsprosess
  • Økende distribusjonskostnader på grunn av en ineffektiv innkjøpsprosess
  • Kompleks kombinasjon av produktartikler
  • Høye lagerbeholdninger på sentrallageret

Resultatet

  • Reduserte distribusjonskostnader
  • Redusert arbeidsbelastning innen innkjøpsprosessen
  • Særskilte ordreforslag tilpasset butikksjefenes behov
  • Ad hoc-løsning utviklet spesielt for reservedelsbransjen

"På lang sikt vil Thermex kunne operere uten ekstra lagerplass, som er en betydelig utgift, og besparelsene vil mer enn dekke investeringen i AGR-systemet."

Mads Bressay, Logistics Director, Thermex

Thermex har sitt hovedkontor i Nord-Danmark, med ytterligere kontorer lokalisert i København, Norge, Sverige og Spania. Å tilby et bredt spekter av produkter og opprettholde en jevn høy service er det som skiller Thermex fra konkurrentene. Å vedlikeholde og betjene et så bredt spekter av produkter betyr også at Thermex må beholde et stort antall reservedeler på lager.

Selskapet erkjente at de trengte en styringsløsning som kunne tillate dem å redusere det nødvendige lageret, samtidig som de kunne opprettholde de høye servicegradene. Mens Thermex brukte planleggings- og forsyningsverktøy som var tilgjengelige i det eksisterende ERP-systemet sitt, ønsket de tilleggsfunksjonalitet som kunne gi mer detaljerte rapporter om forsyningsstyring og salg.

Thermex valgte AGR-systemet fordi det kunne implementeres uten tilpasning. AGR-teamet i Danmark implementerte løsningen innenfor budsjettet og den planlagte tre måneders tidsrammen.

Ved å bruke den nye løsningen kan innkjøpstemaet, som består av tre heltidsansatte, nå bruke mindre tid på planlegging og mer tid på proaktiv oppfølging av bestillinger og kundeservice. Den brukervennlige grensesnittet til AGR-løsningen er intuitivt å bruke og viser historiske salgsdata i lett lesbare grafiske illustrasjoner.

Mads Bressay, Logistics Manager hos Thermex, råder de som vurderer en løsning: "Det er viktig å investere den nødvendige tiden i opplæring fra begynnelsen av, for å få full funksjonalitet fra dag én."

Effektivitet i lageret og reduserte kostnader

Etter beslutningen om å investere i et nytt system som kunne optimalisere lageret, som ble enige om både av ledelse og ansatte, har Thermex sett positive resultater.

Lagerbeholdningene er redusert med 38,5% sammenlignet med nivåene før implementeringen av AGR-systemet, samtidig som servicegraden er opprettholdt på 98%. I tillegg har omsetningsforholdet for lagerbeholdningen blitt forbedret og økt til 4,5, fra 2,5 før den nye løsningen. Å håndtere omsetningsforhold for lagerbeholdningen er avgjørende for å sikre at servicegradene møtes med riktige mengder av de riktige reservedelene og varene som er holdt på lager, samtidig som man sørger for at midler ikke er bundet opp i overbeholdning.

Mads Bressay mener at et lageromsetningsforhold på 6 er oppnåelig for varer som han kategoriserer som 'A'. Overgang til en ABC-kategorisering gjør det mulig å identifisere, skille ut og prioritere "hurtigbevegelser" fra de saktere bevegelige lagerartiklene. På denne måten kan innkjøpsteamet fokusere på områdene der innsatsen trengs mest.

Thermex har også halvert lagerbeholdningene av C- og D-klassifiserte varer siden implementeringen av AGR-systemet. Målet er å redusere nivåene ytterligere, og til slutt holde nok lager til å møte prognoser for mindre enn tre måneders forventet salg. Selskapet finjusterer også antallet deler og SKU-numre som holdes. Noen varer fases ut, med en tilsvarende reduksjon av antallet reservedeler som holdes for servicebehov.

Dette forfiningsarbeidet er oppnådd ved hjelp av rapportfunksjonen innen AGR, som gir rapporter, ABC-analyse og kategorisering.

Som et resultat har Thermex redusert sin lageravskrivning betydelig. Før bruk av AGR beløp denne kostnaden seg til en betydelig sekssifret sum, som er redusert med mer enn 40%.

Ytterligere besparelser inkluderer den eksterne lagringsplassen som Thermex brukte. Etter å ha redusert lagerbeholdningene bruker Thermex nå bare 15% av plassen som tidligere ble okkupert. "På lang sikt vil Thermex kunne operere uten ekstra lagerplass, som er en betydelig utgift, og besparelsene vil mer enn dekke investeringen i AGR-systemet", konkluderte Mads Bressay.