Gratis Webinar

Lær deg å elske prognoser

Date and TimeOn-Demand
Webinar Length16 minutter

Bruk digitalisering for å skape en mer robust leveringskjede. Se webinaret vårt for å lære hvordan du får smidig prognostisering og effektiv planlegging med lagerstyringsprogramvare. Du kan se det akkurat når du vil.

Featuring:
Fanndís Kristinsdóttir
Product Owner

Access now

By completing and submitting the form, you will receive information, tips, and promotions from AGR. To learn more about how AGR uses your information, see our Privacy Policy.
Featuring:
Fanndís Kristinsdóttir
Product Owner
Share on:

Hva lærer du i dette webinaret?

1
Viktigheten av presise prognoser

Se hvorfor presise prognoser er nøkkelen til effektiv lagerstyring, kostnadskontroll og en robust virksomhet.

2
Begrensningene til Excel og ressursplanleggingssystemer (ERP)

Bli kjent med hvilke begrensninger som følger med når man bruker Excel og ERP-systemer til lagerprognoser.

3
Hvordan velge riktig prognosemetode

Forstå når du bør bruke hvilken metode, basert på behovene til nettopp din bedrift.

4
Den beste metoden for automatiske prognoser

Forstå hvordan avansert maskinlæring og statistiske metoder gir større presisjon, hastighet og ytelse.

Om webinaret

Det har vært mange problemer i de globale leveringskjedene de siste tre årene, og det kommer stadig nye. For å gjenvinne kontrollen må bedriftene gjøre leveringskjedene mer robuste, og digitalisering er en viktig del av dette arbeidet.

Prognoser er en viktig komponent i styringen av leveringskjeden, både for å holde kostnadene nede og kundene fornøyde. Ved hjelp av prognoser kan bedriftene forutse fremtidig etterspørsel og ta velfunderte beslutninger om lagerbeholdningen, for eksempel når det gjelder å finne en lagerbeholdning som tåler uventede økninger i etterspørselen uten å legge beslag på unødvendig kapital eller skape lengre leveringstider og prissvingninger.

I den digitale tidsalderen er data nøkkelen til effektiv styring av leveringskjeden – men man kan ikke basere seg på rådata. Hvis man skal få fullt utbytte av dataene, må de behandles og gjøres til anvendelig informasjon. ERP-systemer har store mengder data, men de mangler analyse- og automatiseringskapasiteten som trengs for å få maksimalt utbytte av dem. Det er der mange bedrifter har en tendens til å falle tilbake på regnearkene. Excel er et effektivt verktøy, men å administrere en stor og voksende liste med artikkelnumre i et regneark, er utfordrende for selv de mest erfarne lageradministratorene. 

Vi holdt nylig et webinar som så på regnearkenes begrensninger når det gjelder å gi presise prognoser, og vi viste eksempler på hvordan digitalisering – og spesifikt bruk av lagerstyringsprogramvare – kan hjelpe bedriftene med å gjøre prognose- og planleggingsprosessene både raskere og enklere.

Ikke ta vårt ord for det

Hør hva kundene våre har å si om å samarbeide med oss.

Newitts
Director

«AGR har hjulpet oss med å redusere lagerbeholdningen med 15 % og ressursbehovet med 50 %. Samtidig har vi lagt til nye produktlinjer og opprettholdt det svært høye tjenestenivået kundene våre har lært seg å forvente – et fantastisk resultat.»

BoConcept
Director

«AGR jobber på artikkelnummernivå, så nå kan vi få automatiske prognoser for bestemte produkter. Vi vet at prognosene alltid holder høy kvalitet, og systemet har bidratt til å redusere lagerbeholdningen og øke tjenestenivået.»

JYSK
Director

«Etter at vi tok i bruk AGR, har vi redusert lagerbeholdningen med over 30 %, noe som har frigjort verdifulle driftsmidler og spart oss mye tid i innkjøpsprosessen.»