Konfidentialitetspolicy

AGR:s konfidentialitetsmeddelande är baserat på EU-förordning 2016/679.

När AGR samlar in personuppgifter görs det endast för kontraktuella ändamål. När vi tar emot jobbansökningar, förfrågningar och andra ärenden som innehåller personuppgifter som namn, e-postadress och annan kontaktinformation åtar sig AGR att lagra dessa uppgifter på ett säkert och korrekt sätt och kommer inte att dela dem med tredje part utan skriftligt samtycke. När du besöker vår webbplats agrinventory.com lagras viss information. Denna information används främst för statistiska ändamål.

Om en registrerad person har frågor eller andra problem angående sina lagrade personuppgifter kan de kontakta oss på info@agrinventory.com.