Att bistå Granberg med framgång inom försörjningskedjan genom automatisering

Granberg är en erkänd grossist som specialiserar sig på industriellt handskydd och personliga skyddsutrustningsprodukter (PPE). Med en arv som sträcker sig över 60 år betjänar Granberg stora och små distributörer inom olika branscher som olja och gas, hotell- och restaurangbranschen, livsmedelsförädling, hälso- och sjukvård samt byggsektorn. De har använt AGR sedan 2018 för att assistera med att automatisera sin försörjningskedja.

'Vår Chief Information Officer sa att det var första gången i hans karriär som han hade upplevt att en mjukvaruleverantör levererade i tid och enligt budget.'

-   Fredrik Gilsvik, Senior Supply Chain Analyst.

Utmaningen

  • Oförutsägbarhet i försörjningskedjan
  • Lagerutmaningar
  • Begränsningar i deras tidigare system
  • Begränsad kundsupport

The result

  • Sund likviditet och kostnadseffektivitet
  • Bättre översikt över förändringar i försörjningskedjan
  • Synlighet av överlager
  • Bättre servicenivåer

'Systemet är användarvänligt och lätt att lära för nya medarbetare i företaget. Dessutom gör det det lättare för oss att få en bättre översikt över hur förändringar i efterfrågan eller längre upp i försörjningskedjan påverkar våra lager.'

-   Fredrik Gilsvik, Senior Supply Chain Analyst.

AGR visade sig ovärderligt för Granberg när pandemin slog till 2020. Genom att använda AGRs basplan kunde de förutse ökningar i efterfrågan på medicinska produkter och säkra väsentliga varor till rimliga priser innan marknaden upplevde betydande inflation. AGRs kontinuerliga stöd gjorde det möjligt för Granberg att effektivt hantera lagerrisker genom att införa nödvändiga buffertar mitt i störningar i försörjningskedjan.

AGRs planeringsverktyg spelade en betydande roll för att stärka företagets bottenlinje. En bättre förståelse för förändringar i försörjningskedjan och deras effekter på produktionen gav Granberg styrka. De datadrivna insikterna inom AGR-systemet möjliggjorde för Granberg att snabbt upptäcka avvikelser i försäljningen, vilket ledde till förbättrade servicenivåer genom strategiska justeringar i inköpsmönster.

Granberg rekommenderar varmt AGR till företag som söker bättre hantering av försörjningskedjan. AGR förenklar processen att få en omfattande översikt och kontroll över hela försörjningskedjan.

Granbergs framgångshistoria med AGR exemplifierar kraften i en innovativ lösning för försörjningskedjan. Med förbättrad synlighet, effektiviserade processer och datadrivna beslut stod Granberg starkare än någonsin mitt i utmanande tider och redo att möta framtida strävanden med förtroende.

Se hela videon och hör allt vad Fredrik hade att säga här:

Customer Success Stories - Assisting Granberg Automating Supply Chain Success with AGR - YouTube