Förbättring av omsättningshastigheten inom detaljhandeln

Olís är en av de 20 största företagen på Island och serverar sina kunder med bränsle och relaterade produkter på företagets konsumentmarknader.

Founded
1927

Utmaningen

  • Inköp brukade göras baserat på min/max-parametrar som måste justeras manuellt
  • Innan AGR-implementeringen spenderade Olís för mycket tid på att hantera över 10 000 SKUs
  • Lagerbestånden var för höga och servicenivåerna kunde enkelt höjas

Resultatet

  • Tidsbesparing i inköpsprocessen.
  • Ökade servicenivåer
  • Ökad ledningsöversikt
  • Mer kassa för verksamheten

"AGR har hjälpt oss att öka omsättningshastigheterna med 30% och förbättra servicenivåerna samtidigt som arbetsinsatsen i köpprocessen minimeras. Vi implementerar för närvarande systemet i alla våra detaljhandelsenheter."

Sigurdur K. Pálsson, Purchasing Manager, Olís Ltd.

Olís är en av Islands största företag som serverar sina kunder med bränsle och relaterade produkter. Olís driver över 60 servicestationer över hela landet. Förutom traditionella varor för fordon har butikerna också varma och kalla snacks, kylda livsmedel och drycker, rengöringsprodukter, leksaker och varor som behövs vid resor. Totalt hanteras över 10 000 SKU: er av Olís i flera distributions- och servicecenter. Varor distribueras dagligen till över 60 servicestationer runt Island. Innan implementeringen av AGR hade Olís utfört efterfråge- och lagerplanering med ett DOS-baserat ERP-system. Prognoser baserades på genomsnittliga försäljningsfigurer från tidigare perioder och säkerhetslager bestämdes genom att använda veckovisa försäljningsfigurer.

Olís valde att investera i AGR för att förbättra sina procedurer för efterfrågan och inköpsplanering. "Vi beslutade oss för att köpa systemet efter noggrant övervägande av dess potentiella fördelar. Det var tydligt för oss att AGR skulle dramatiskt förbättra våra inköpsprocedurer. AGRs utmärkta rykte hjälpte oss också i köpprocessen", säger Sigurður K. Pálsson, Purchasing Manager.

Automatisering av uppgifter för lagerplanering

AGR har implementerats i Olís distributionscenter. Det väljer automatiskt den bäst lämpade prognosmetoden och skapar automatiska orderförslag. Tidskrävande uppgifter har eliminerats från beställningsprocessen. Det som tidigare tog dagar tar nu bara timmar. Undantagsrapporter ger särskild uppmärksamhet åt extraordinära objekt.

Enklare implementering av Microsoft Dynamics Nav

Olís bytte nyligen sitt ERP-system från det gamla DOS-baserade systemet till MS Dynamics Nav. Historisk data fanns redan i AGR’s databas, vilket innebar att det nya ERP-systemet kunde börja från början utan att behöva gå igenom den tråkiga processen att kartlägga data.

Fördelar och nästa steg

"Vi har varit extremt nöjda med resultaten, och vi implementerar för närvarande systemet i alla våra servicestationer. AGR har hjälpt oss att öka omsättningshastigheterna med 30%, förbättra servicenivåerna och spara värdefull tid i inköpsprocessen", säger Sigurður K. Pálsson, Purchasing Manager.