Håndtering av unntak i detaljhandelen

Johan Rönning er en ledende leverandør av elektriske produkter på Island og selger også hvitevarer og forbrukerprodukter. De driver 9 butikker rundt på Island og har i de siste årene hatt over 100 ansatte i gjennomsnitt.

Founded
1933

Utfordringen

  • Ineffektiv prognosering på grunn av etterspørselsfluktuasjoner
  • Trengte en fleksibel og justerbar løsning
  • Klar oversikt var nødvendig
  • Lagernivåene var for høye

Resultatet

  • 35% lavere lagernivåer
  • Unntak håndtert effektivt
  • Forbedret servicegrad
  • Redusert arbeidsbelastning og antall ansatte i innkjøpsprosessen
  • Økt ledelsesoversikt

"En av de første oppgavene etter at jeg gjennomførte oppkjøpet av Johan Rönning, var å sikre optimal lagerplanlegging ved å investere i AGRs løsning. Denne beslutningen var basert på tidligere erfaring med systemet i to andre selskaper jeg har ledet."

Bogi Sigurodsson, owner and board chairman of Johan Rönning

Johan Rönning har i flere tiår vært den ledende leverandøren av elektriske produkter på Island for det profesjonelle markedet. Selskapet har de siste årene utviklet seg videre og er nå også en betydelig aktør som leverer kvalitetsprodukter og løsninger til andre sektorer innen industri og entreprenørvirksomhet. Selskapet markedsfører sine tilbud til B2B-markedet under varemerkene Sindri og Hebron, samt Johan Rönning. Selskapet har også en betydelig markedsandel i det mellomstore og høye segmentet for hvitevarer og forbrukerprodukter. Selskapet driver 9 butikker rundt på Island, og antallet ansatte har overskredet 100 de siste årene.

Rönning hadde identifisert behovet for å prognosere fremtidig etterspørsel mer nøyaktig og systematisk for å senke lagernivåene og redusere tomme hyller. De opplevde store svingninger i etterspørselen i driften sin og måtte håndtere dette gjennom hele produktlinjen. "Vi trengte en fleksibel løsning som enkelt kunne tilpasses våre spesifikke behov," sier Gísli Jónsson, Purchasing Manager hos Johan Rönning. De ønsket også en bedre oversikt over lagernivåene på butikknivå og forbedre innkjøpsprosessen.

Løsninger

Ledelsen hos Johan Rönning hadde tidligere erfaring med AGR-løsningen i andre selskaper, som Bogi Sigurodsson forklarer. Derfor visste de hvilke resultater som kunne forventes fra systemet. Manage by Exceptions eller MBE-modulen ble installert og justert for å gjenkjenne situasjoner som krever spesiell oppmerksomhet. MBE er designet for å håndtere situasjoner som ikke passer inn i forhåndsdefinerte mønstre. Rapporter kan enkelt defineres for å møte spesifikke kundebehov og genereres med forhåndsdefinerte intervaller for å trekke oppmerksomhet til situasjoner som trenger spesiell oppmerksomhet. Dette øker effektiviteten og prognose nøyaktighet, og gir imponerende resultater ved å tilpasse lagernivåene til ønsket servicegrad.

Resultater

"Siden vi implementerte systemet, har vi senket lagernivåene våre med over 35%, dette har frigjort verdifull arbeidskapital i virksomheten vår. Den viktigste årsaken til denne imponerende reduksjonen er den kraftige MBE-modulen," sier Gísli. I dag må selskaper følge beste praksis-løsninger for å beholde en markedsfordel. AGR hjelper for øyeblikket organisasjoner med å bevege seg fra teorier om lageroptimalisering mot praktiske initiativer som forbedrer selskapets økonomiske ytelse, samtidig som de opprettholder kundetilfredshet.