Behovsplanering och Forecast

Använd intelligent prognostisering för att skapa enkla planer som frigör arbetskaptialet och utnyttjar ditt fulla försäljningspotential.

Forecast

Genom att använda din befintliga försäljningsdata använder AGR verifierade prognosmetoder som tar hänsyn till flera variabler, som säsongsmässiga svängningar, samtidigt med att man fångar trender för att generera prognoser och rekommendationer för säkerhetslager. Bättre noggrannhet ger bättre planer, mindre affärsrisk och mindre bundet kapital i lagerhållningen.

Automatisk prognostisering

Genererar prognoser per produkt, kanal, kund och plats, som kontinuerligt anpassas och förbättras för att öka prognosernas noggrannhet.

Relaterade produkter

Du kan enkelt lansera nya varor eftersom de kan ärva försäljningshistoriken från liknande äldre varor. Detta ger den nya varan en fördel när det gäller prognostisering.

AI/maskininlärning

I stället för att bara följa förprogrammerade instruktioner kommer algoritmerna att börja bygga och förbättra modeller baserade på befintlig data för att förutsäga olika resultat.

Demand Planning

Planering är en av de största orsakerna till tidsförlust på grund av manuella processer och bristande transparens. Byt till problemfri efterfrågeplanering på alla nivåer i din verksamhet: top-down, middle-out och bottom-up. Skapa ännu bättre planer genom att ta de automatiska prognoserna och inkludera förlorade försäljningar, kampanjer och andra icke-återkommande händelser.

Flernivåplanering

Planera på top-down, bottom-up och middle-out dimensioner och gör lämpliga ändringar på SKU-nivå med en enkel klick.

Scenarioplanering

Planera för 'vad om'-scenarier och utveckla strategiska planer för bästa- och sämsta-fall-scenarier, så att du kan upprätthålla lagerhållningen och servicenivåerna när du står inför osäker efterfrågan och försörjning.

Mallplanering

Skapa dina egna mallar med definierade visningar av din försörjningskedja. Kontrollera tillgången till dessa planer. Dela upp planeringsprocessen och gör den mer hanterbar.

S&OP (Sales & Operations Planning)

En central del för att behålla en konkurrensfördel i dagens affärsmiljö är en effektiv S&OP-process. Få den synlighet du behöver för att utveckla en företagsomfattande plan som synkroniserar dina prognoser och planer med lager, inköp, drift, försäljning och marknadsföring - så att ditt team kan arbeta utifrån en sanningsversion.

Planering på kundnivå

Du kan enkelt hantera individuella kunder eller kundgrupper och tilldela dem efterfrågan. Detta ger djupare insikt i din efterfrågan och möjliggör mer noggranna planer som är i linje med dina strategier men anpassningsbara till externa påverkan.

Key Account Management (KAM)

Prognostisering är en kontinuerlig förbättringsprocess. Genom att regelbundet jämföra din nuvarande prognosnoggrannhet med tidigare prognosnoggrannhet kan du mäta din förbättring.

Prognosens noggrannhet

Prognostisering är en kontinuerlig förbättringsprocess. Genom att regelbundet jämföra din nuvarande prognosnoggrannhet med tidigare prognosnoggrannhet kan du mäta din förbättring.

Promotion planning

Kampanjer kan ha en betydande påverkan på din försäljning, så förmågan att hantera kampanjer effektivt är avgörande för framgång. Planera dina kampanjer på alla nivåer i din organisation, och systemet kommer automatiskt att ta kampanjaktiviteter i beaktande när du planerar ordrar och framtida lagerhållningar.

Kannibalisering och halo-effekten

Hantera risken att nya produkter eller kampanjprodukter tränger ut befintliga produkter och minskar därmed egen försäljning. Dra nytta av möjligheter till varumärkeslojalitet genom att använda marknadsföringen av en produkt för att öka försäljningen av en annan.

Historisk analys

Titta på historiska transaktionsdata över flera kampanjperioder och analysera diagrammen för att utvärdera framgång eller misslyckande för varje kampanj och förbättra framtida kampanjer.

Typer av försäljningsfrämjande åtgärder

Ange och hantera olika typer av försäljningsfrämjande åtgärder: Köp en få en gratis (BOGO), rabatt på enskilda produkter, rabatt på produktgrupper eller butiksnivå, etc.

Kom igång med AGR

Upplev vår kraftfulla lageroptimeringsprogramvara och ta kontroll över din leveranskedja idag.