Boka ett möte med AGR

Jag heter Petter Sångberg och jag är här för att förklara hur AGR kan ge beslutsfattare intelligenta insikter och underlag som gör att de kan optimera sina lager. Detta gör det möjligt att fatta snabba och välinformerade beslut, vilket krävs för att navigera i en marknad som ständigt förändras och effektivt hantera komplexiteten i leveranskedjan. Boka ett möte för att ta reda på hur AGR kan hjälpa dig!

Att bemästra försäljningen i realtid med precision: Hur AGR förändrade BOA:s leveranskedja

Tobias Matsson, Sourcing Manager på BOA, har lett AGR-projektet med målet att föra in ny teknik i leveranskedjan. Han berättar;

“AGR hjälper BOA att få en bättre överblick, ställa bättre prognoser och att följa försäljningen i realtid med precision. Plattformen skapar optimerade inköpsorder för Jeeves affärssystem för vidare överföring till kontrakterade leverantörer. AGR optimerar leveranskedjan och förser användarna med kritisk information om avvikelser som behöver åtgärdas.”

Efter att ha gått live med AGR och sett resultatet säger BOA:s VD Jörgen Sågman

"Detta är ett nödvändigt steg för att stärka BOA i sin roll som en av de ledande leverantörerna av skivor till den svenska byggbranschen. Vi är imponerade av plattformens förmåga att anpassa sig till våra processer och dessutom gick implementeringen väldigt smidigt. AGR gjorde ett utmärkt jobb med att stödja implementeringen."


Boka ett möte för att ta reda på hur AGR kan hjälpa dig!

Get your free supply chain MOT!

By completing and submitting the form, you will receive information, tips, and promotions from AGR. To learn more about how AGR uses your information, see our Privacy Policy.
AGR har förtroende hos några av Sveriges största varumärken