Økt nøyaktighet i farmasøytisk industri

Parlogis håndterer omtrent 14 000 aktive artikler fra 500 leverandører av medisiner, helseprodukter, forskningsmateriale, kjemikalier, vitaminer, kosmetikk og forbruksvarer i et lager på 4000 m2.

Founded
2005

Utfordringen

  • For høye lagerbeholdninger
  • Mange ressurser involvert i manuelt arbeid knyttet til påfylling
  • Påfylle lageret i henhold til salgssvingninger

Resultatet

  • Simulering opprettet for å demonstrere potensielle fordeler
  • Reduserte lagerbeholdninger uten å redusere salget
  • Disiplinerte og koordinerte arbeidsflyter
  • Best egnet prognose for å fange sesongmessige trender i salgshistorikken

"Vi ble overrasket over resultatene fra simuleringen. Siden Parlogis er et logistikkselskap, betraktet vi oss selv som eksperter innen lagerkontroll. Imidlertid viste simuleringen at det var rom for forbedringer, både med hensyn til lagerbeholdning og reduksjon i vareuttak."

Geir Gunnlaugsson, Manger Logistics Services, Parlogis

Parlogis er en ledende logistikkleverandør for den islandske helse- og forskningssektoren. Selskapet tilbyr et bredt spekter av logistikktjenester som lagerstyring, innkjøp, import, tollklarering, lagring, merking, ordremottak, plukking, distribusjon, fakturering og innkreving. Parlogis tilbyr daglig distribusjon til apoteker, sykehus, helsesentre, supermarkeder, laboratorier, spesialister og andre kjøpere. Totalt antall kjøpere er rundt 2000 i året, og antall bestillinger per dag er omtrent 450. Parlogis har en erfaren og spesialisert arbeidsstyrke på 57 ansatte som kan håndtere en stor del av forsyningskjeden og den omfattende strømmen av informasjon, varer og penger.

Parlogis håndterer omtrent 14 000 aktive artikler fra 500 leverandører av medisiner, helseprodukter, forskningsmateriale, kjemikalier, vitaminer, kosmetikk og forbruksvarer i et velutstyrt lager på 4000 m2 i Reykjavik. Håndteringen av et så stort antall artikler ble utfordrende, og lagerbeholdningene vokste stadig for å imøtekomme forpliktelsene.

Parlogis bruker Dynamics AX som sitt ERP-system. Selv om det er rikt på funksjoner, var kravet fra Parlogis å implementere en prøvd og testet, beste praksis-løsning innen etterspørselsplanlegging og påfylling. "Etter å ha vurdert flere alternativer, bestemte vi oss for å gjøre en simulering med AGR som tillot oss å utforske to store fordeler; hvordan systemet ville utføre seg i virkelige situasjoner og å beregne den potensielle avkastningen fra implementeringen av løsningen", sier Geir Gunnlaugsson, Logistics Manager.

"Vi ble ganske overrasket over resultatene fra simuleringen. Siden Parlogis er et logistikkselskap, betraktet vi oss selv som eksperter innen lagerkontroll. Imidlertid viste simuleringen at det var rom for forbedringer, både med hensyn til lagerbeholdning og reduksjon i vareuttak. Etter å ha sett simuleringens resultater, var vi sikre på at vi måtte kjøpe denne løsningen." fortsetter Geir. "Vi har nå jobbet med AGR i over to år, og siden begynnelsen har vi til og med overgått de første estimatene ved å finjustere AGR-løsningen etter våre spesifikke forretningsbehov.