Optimering av lager- och orderhantering

Få kontroll över dina data och börja fatta snabba, faktabaserade beslut för att maximera dina investeringar i din lagerhållning.

Lageroptimering

Lageroptimering är nyckeln till att förbättra effektiviteten, rationalisera ditt lager, öka produktiviteten och eliminera slöseri i din försörjningskedja. Ett enkelt och transparent verktyg som balanserar lager på lagren och i butikerna låter dig bibehålla en hög servicenivå och låter användaren arbeta utifrån en sanningsversion, medan alla arbetar utifrån en sanningsversion.

Servicenivåinställningar

Kontrollera och ställ in önskade servicenivåer enligt ABC-kategoriseringen av dina varor, så att du kan identifiera de varor som har störst påverkan på din bottenrad.

Automatiska beräkningar

Beräkna automatiskt nödvändig säkerhetslager för varje produkt baserat på servicenivån och ta hänsyn till leveranstider för varje plats för att optimera ditt lager och din försörjningskedja.

Optimering av lager på flera nivåer

Ställ in parametrar för att styra var säkerhetslagret ska förvaras för att ytterligare optimera ditt lager och undvika piskrapp i försörjningskedjan.

Tilldelning

Förbättra effektiviteten och noggrannheten i din verksamhet genom att automatiskt tilldela inkommande inköpsorder till butikerna.

Tilldelningsregler

Beräkna tilldelningsförslag baserat på försäljningsdata eller förväntad försäljning för att optimera leveransvolymen till varje plats.

Minsta lagernivåer

Ange den minsta lagernivå som ska behållas för varje inköpsorder, och systemet kommer automatiskt att fördela beloppet på produktnivå.

Automatisk omräkning

Skapa de första tilldelningsförslagen och låt systemet räkna om tilldelningsvolymerna när inköpsordern har levererats.

Orderbegränsningar

Optimera orderförslag för att möta ekonomiska beställningsbehov, som antal pallar, vikt, mängd, värde eller antal täckta dagar. Dela eller kombinera order baserat på begränsningar, som en order per behållare.

Containeroptimering

Använd orderbegränsningar för att optimera utrymmet i containrar och se till att varje container fylls med rätt varor, vilket kommer att ha en positiv inverkan på din bottenrad.

Automatiska begränsningar

Tillämpa automatiska begränsningar med fördefinierade trösklar, antingen på platsnivå eller leverantörsnivå. Detta ger dig möjlighet att förbättra effektiviteten och förenkla orderprocessen.

Dela beställningar

Möjliggör bättre spårning och synlighet genom att dela stora inköpsordrar i separata hanterbara enheter, en per behållare.

Kom igång med AGR

Upplev vår kraftfulla lageroptimeringsprogramvara och ta kontroll över din leveranskedja idag.