Hantering av orderavvikelser inom detaljhandeln

Johan Rönning är en ledande leverantör av elektriska produkter på Island och säljer även vitvaror och konsumentprodukter. De driver 9 butiker runt Island och har i de senaste åren haft över 100 anställda i genomsnitt.

Founded
1933

Utmaningen

  • Ineffektiv prognostisering på grund av efterfrågefluktuation
  • Behövde en flexibel och justerbar lösning
  • Tydlig översikt behövdes
  • Lagerbestånden var för höga

Resultatet

  • 35% lägre lagerbestånd
  • Undantag hanteras effektivt
  • Förbättrade servicegrader
  • Minskad arbetsbelastning och färre anställda i inköpsprocessen
  • Ökad ledningsöversikt

"En av de första uppgifterna efter att jag slutförde förvärvet av Johan Rönning var att säkerställa optimal lagerplanering genom att investera i AGRSs lösning. Detta beslut grundades på tidigare erfarenhet av systemet på två andra företag jag har drivit."

Bogi Sigurodsson, owner and board chairman of Johan Rönning

Johan Rönning har i årtionden varit den ledande leverantören av elektriska produkter på Island för den professionella marknaden. Företaget har under de senaste åren utvecklats ytterligare och är nu även en betydande aktör som levererar kvalitetsprodukter och lösningar till andra sektorer inom industri- och entreprenadområdet. Företaget marknadsför sina erbjudanden till BtoB-marknaden under varumärkena Sindri och Hebron, samt Johan Rönning. Företaget har också en betydande marknadsandel inom vitvaror och konsumentprodukter i mellan- och högprissegmentet. Företaget driver 9 butiker runt Island och antalet anställda har överstigit 100 under de senaste åren.

Rönning hade identifierat behovet av att mer noggrant och systematiskt prognostisera framtida efterfrågan för att sänka lagerbeståndet och minska bristsituationer. De såg stora svängningar i efterfrågan i sin verksamhet och behövde hantera detta genom hela sin produktlinje. "Vi behövde en flexibel lösning som lätt kunde anpassas till våra specifika behov", säger Gísli Jónsson, Purchasing Manager på Johan Rönning. De ville också ha en bättre översikt över lagerbestånden på butiksnivå samt förbättra inköpsprocessen.

Lösningar

Chefer på Johan Rönning hade tidigare erfarenhet av AGR-lösningen på andra företag, som Bogi Sigurodsson förklarar. De visste därför vilka resultat som kunde förväntas från systemet. Manage by Exceptions eller MBE-modulen installerades och justerades för att känna igen situationer som kräver särskild uppmärksamhet. MBE är utformad för att hantera situationer som inte passar fördefinierade mönster. Rapporter kan enkelt definieras för att uppfylla specifika kundbehov och kan genereras vid fördefinierade intervall för att uppmärksamma situationer som behöver särskild uppmärksamhet. Detta ökar effektiviteten och prognosens noggrannhet och ger imponerande resultat genom att finjustera lagerbestånden till önskad servicegrad.

Resultat

"Sedan vi implementerade systemet har vi sänkt våra lagerbestånd med över 35%, vilket har frigjort värdefullt arbetskapital i vår verksamhet. Huvudorsaken till denna imponerande minskning är den kraftfulla MBE-modulen", säger Gísli. Idag behöver företag följa bästa praxis-lösningar för att behålla en marknadsfördel. AGR hjälper för närvarande organisationer att gå från teorier om lageroptimering till praktiska initiativ som förbättrar företagets ekonomiska prestanda samtidigt som kundnöjdheten upprätthålls.