Ökad noggrannhet inom läkemedelsindustrin

Parlogis hanterar cirka 14 000 aktiva artiklar från 500 leverantörer av läkemedel, hälsovårdsprodukter, forskningsmaterial, kemikalier, vitaminer, kosmetika och konsumtionsvaror i ett 4 000 m2 lager.

Founded
2005

Utmaningen

  • För höga lagerbestånd
  • Många resurser involverade i manuellt arbete relaterat till påfyllning
  • Påfyllning av lager enligt försäljningsfluktuationer

Resultatet

  • Simulering skapad för att visa potentiella fördelar
  • Minskade lagerbestånd utan att minska försäljningen
  • Arbetsflöden disciplinerade och samordnade
  • Bäst lämpad prognostisering för att fånga säsongsbetonade trender i försäljningshistorik

"Vi blev överraskade av resultaten från simuleringen. Eftersom Parlogis är ett logistikserviceföretag ansåg vi oss själva vara experter på lagerkontroll. Men simuleringen visade att det fanns utrymme för förbättringar, både när det gäller lagerbestånd och minskning av slut i lagret."

Geir Gunnlaugsson, Manger Logistics Services, Parlogis

Parlogis är en ledande logistikserviceleverantör för den isländska hälso- och forskningssektorn. Företaget erbjuder ett brett utbud av logistiktjänster såsom lagerhantering, inköp, import, tullklarering, lagring, märkning, orderhantering, plockning, distribution, fakturering och inkassering. Parlogis erbjuder daglig distribution till apotek, sjukhus, hälso- och sjukvårdscentra, stormarknader, laboratorier, specialister och andra köpare. Det totala antalet köpare är cirka 2 000 per år och antalet order per dag är cirka 450. Parlogis har en erfaren och specialiserad arbetsstyrka på 57 anställda som kan hantera en stor del av försörjningskedjan och den omfattande informations-, varu- och penningflödet.

Parlogis hanterar cirka 14 000 aktiva artiklar från 500 leverantörer av läkemedel, hälsovårdsprodukter, forskningsmaterial, kemikalier, vitaminer, kosmetika och konsumtionsvaror i ett 4 000 m2 välutrustat lager i Reykjavik. Hanteringen av ett så stort antal artiklar blev utmanande och lagerbeståndet växte ständigt för att kunna uppfylla åtaganden.

Parlogis använder Dynamics AX som sitt ERP-system. Trots dess rika funktionalitet var kravet från Parlogis att implementera en beprövad, bästa praxis-lösning inom området för efterfrågeplanering och påfyllning. "Efter att ha granskat flera alternativ bestämde vi oss för att genomföra en simulering med AGR för att utforska två huvudfördelar; hur systemet skulle prestera i verkliga situationer och för att beräkna den potentiella avkastningen från att implementera lösningen." säger Geir Gunnlaugsson, Supply Chain Manager.

"Vi blev ganska överraskade av resultaten från simuleringen. Eftersom Parlogis är ett logistikserviceföretag ansåg vi oss själva vara experter på lagerkontroll. Men simuleringen visade att det fanns utrymme för förbättringar både när det gäller lagerbestånd och minskning av lagernivåer. Efter att ha sett resultatet från simuleringen var vi säkra på att vi behövde köpa denna lösning." fortsätter Geir. "Vi har nu arbetat med AGR i över två år och från början har vi till och med överträffat de ursprungliga uppskattningarna genom att ytterligare finjustera AGR-lösningen efter våra specifika affärsbehov.