Søstrene Grene förbättrar allokeringsprecisionen

Søstrene Grene grundades 1973 och erbjuder ett brett utbud av hemprodukter designade med nordisk inspiration. Søstrene Grene har för närvarande över 250 butiker över hela Europa.

Founded
1973

Resultatet

  • Bättre balans mellan lager och servicegrad
  • Snabbare reaktioner på signaler från försäljningen
  • Enkla rapporteringsmöjligheter som ger en kontinuerlig översikt för alla butiker
  • Noggrann efterfrågan prognostisering
  • Noggrann allokering baserad på varje butiks faktiska behov och försäljning
  • Enkel att integrera med de många nya produkter som företaget kontinuerligt introducerar

"I dag kan vi uppskatta försäljningsvolymen för butikerna mer exakt eftersom vi baserar distributionen av varor på försäljningshistorik och prognos."

Jakob Skytt Gergersen, Head of Supply Chain, Søstrene Grene

Varje vecka distribuerar lastbilar från Århus, Danmark, nya produkter till cirka 250 Søstrene Grene-återförsäljare i Europa. Fördelningen av kvantiteter per artikel och per butik baseras på det intelligenta allokeringssystemet från AGR. Systemet förbättrar avsevärt precisionen, vilket innebär högre omsättning, mindre förlorad försäljning och lägre lager i hela försörjningskedjan med mindre besvär.

Majoriteten av Søstrene Grenes butiker får cirka 100 nya produkter varje vecka. Det är en central del av deras affärsmodell att alltid erbjuda kunderna en ny upplevelse med nya produktutbud, vilket uppmuntrar kunderna att besöka butiken regelbundet. Men hur bestämmer Head of Supply Chain, Jakob Skytt Gregersen, och hans kollegor exakt hur många artiklar som ska levereras till varje butik när 60 procent av den veckovisa sändningen består av nya artiklar? Tidigare bestämdes allokeringen som en procentandel av den totala försäljningsbudgeten. "Vi hade tidigare en one-size-fits-all-lösning, där huvuddrivkraften för fördelningen av varor var vår försäljningsbudget, så en högomsättningsbutik fick stora kvantiteter och en lågomsättningsbutik fick lägre kvantiteter."

Fördelning baserad på prognos

Det har nu förändrats. Idag har den framgångsrika detaljhandelskedjan infört ett allokeringssystem utvecklat i samarbete med AGR, som fördelar produkter till butiker med högre precision. Det innebär att butikerna idag får rätt kvantitet för alla artiklar för att matcha deras verkliga siffror och behov. Detta är en stor fördel både för butikerna, det centrala lagret i Aarslev, väster om Århus, och inköpsavdelningen.

Men hur är det möjligt? "I dag kan vi uppskatta försäljningsvolymen för butikerna mer exakt eftersom vi baserar distributionen av varor på försäljningshistorik och prognos", förklarar Jakob Skytt Gergersen och tillägger: "Majoriteten av artiklarna är nya, men vi opererar med en kategorisering av artiklar i tre nivåer. Till exempel kan nivåerna för en matstol vara: Nivå 1 Möbler, Nivå 2 Sittplatser och Nivå 3 Matstol. Försäljningshistoriken för en ny produkt baseras sedan på historien om ett antal jämförbara varor på Nivå 3."

Smärtfri implementering

Enligt Jakob Skytt Gregersen är detta en stor förbättring eftersom butikerna har olika försäljningsprofiler, och därför är prognoser baserade på försäljningshistorik en mer exakt grund än den övergripande försäljningsbudgeten. Han betonar att det finns många nyanser som spelar in i försäljningen, som region, land, lokala förhållanden, plats (gata eller köpcentrum), etc.

Detaljhandelskedjan började arbeta med AGR-lösningen 2019 och har spenderat mycket tid på att förbereda sig för implementeringen. Programvaran blev klar för användning sent 2019 och var till stor del smärtfri. Den största utmaningen är datorkvalitet och brist på data. Vi har därför investerat i ett system för produktdatahantering för att säkerställa konsekvens i skapandet av produktmasterdata och för att säkerställa högkvalitativ data, förklarar han.